Aleja czereśniowa odtajała już.

Nad starymi korytami Warty szeleści pożółkła zeszłoroczna trwa i hula zimny wiatr, ale już słychać śpiew skowronka.

W szuwarach gęsi łączą się w pary.

Zakwitł podbiał.

Pojawiają się pierwsze listki, a sikora modra wabi partnerkę.

Słońce coraz mocniej świeci i grzeje, sarny już nie tworzą stad, jak zimą, ten koziołek tez przejawia wiosenne ożywienie.
Name:

Komentarze: